Chào bạn tem ở Việt Nam từ khắp mọi miền và “Trái đất”

Chào bạn tem ở Việt Nam từ khắp mọi miền và “Trái đất”

Mình là Hoàng Lan ở Tp.HCM không chỉ muốn trao đổi cùng các bạn tem nước ngoài mà còn cả cùng các bạn tem Việt Nam từ khắp mọi miền trên lãnh thổ Việt Nam thân yêu và các bạn tem từ khắp nơi trên thế giới. Mình muốn trao đổi lấy tem về phong…