Merry Christmas Philately – Find the pair android game

Merry Christmas Philately – Find the pair android game

MERRY CHRISTMAS! Less exchange philately on this year. Happy to sharing this air with me from Vietnam if you pass by here. Enjoy my little android game with the Christmas version is being on air – Link https://play.google.com/store/apps/details?id=info.tthlan.findthepairphilately   [kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=A50uEtbYuPs&index=4&list=PL0Kngpu1AliNjelu2PbySXWE5L_xoK5Ar” ]  

Vietnamese Onlien News Android Application

Vietnamese Onlien News Android Application

Hi ACE, Share với mọi người ứng dụng đọc báo trên điện thoại android. Mong mọi người ủng hộ và góp ý thêm cho mình. Email: hlanart@gmail.com        Hướng dẫn tải tại link bên dưới về máy điện thoại của mình, chạy file “.apk” để cài đặt. http://public.justcloud.com/dz4wx88wke.81853071 Xin cảm ơn. Hoang Lan Thi Tran…