[App] FizZo – Find your Zodiac

FizZo - Find your Zodiac - Tìm năm tuổi
FizZo – Find your Zodiac – Tìm năm tuổi

Hope my app as my best wish to your Tet Holiday will come with 23 days.
Hy vọng ứng dụng này như lời Chúc Tốt lành đến mọi người cho 23 ngày đón Tết sắp tới

This tool has 2 languages for English and Vietnamese.
Ứng dụng gồm tiếng Anh và tiếng Việt.

Default all info is Vietnamese. I am so sorry limit app in English. Next version I will find and input more info Zodiac in English. I just find some resource for it.
Mặc định là tiếng Việt. Mình rất tiết giới hạn từ tiếng Anh trong ứng dụng. Bản tiếp theo sẽ bổ sung phần Năm tuổi bằng tiếng Anh. Mình vừa tìm thấy vài tài nguyên cho việc này.

Hope you can use is find some interesting to check which year is (Chinese) Zodiac year on this tool.
Hy vọng bạn sẽ tìm thấy vài thông tin thú vị khi tìm được thông tin năm con gì và năm tuổi theo Trung Hoa trong ứng dụng này.

Just enjoy it.
Hoàng Lan

Find your Zodiac - Tìm Năm Tuổi
Find your Zodiac – Tìm Năm Tuổi

 https://play.google.com/store/apps/details?id=info.tthlan.findzodiac

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *