[Australia] Merry Christmas from Ms. Nicest ex-Colleague

Thank Ms. Kim, my nicest ex-colleague Kim Oanh from Australia as the nice Greeting Card with The awesome map.
Cám ơn Kim, em cựu đồng nghiệp xinh đẹp với tấm thiệp chúc mừng với hình bản đồ siêu dễ thương.

This is a first letter which I receive from nearly 10 years begin working. Thanks for the meeting and work together with me as my good colleague(s).
Đây là lá thư đầu tiên được nhận sau gần 10 năm đi làm thì phải. Cám ơn cho chung ta được gặp nhau và làm việc cùng nhau như những đồng nghiệp tốt 🙂

So it is like the Christmas Ms. Santa ex-colleague. Hope you will receive my Vietnam Tet Greeting Card soon. You know we only have 2 months remain until Tet Holiday. Will you come back Vietnam?
Đâu cũng như món quá từ Quý Cô Santa Đồng Nghiệp cũ. Hy vọng em sẽ sớm nhận được Thiệp chúc Tết của chị. Chỉ còn 2 Tháng nữa là đến Tết, em có về VN chơi không ta?

Love & Regards, L.

Similar Posts

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *