Make Cache For Envelope

If you know any “Photoshop” program you can flow below steps to convert any picture to pencil picture for new catch.

 

Cache on Envelope
Hình 01
Bước 01: 
+ Tạo 1 lớp Hue/Saturation adjiustment layer và giảm xuống mức thấp nhất để hình chuyển về trắng đen.
+ Tạo thêm lớp Brightness/Contract và chỉnh thông số như hình: (Hình 02)
Hình 02

 

Bước 02: 
+ Nhấn Ctrl + Shift + Alt + E để merge các bước thành 1 layer. Ctrl+J để duplicate layer này lên, set blend mode là color dogleCtrl+I để invert thành màu đen như hình.+ Ở bước này, sau khi invert, các bạn sẽ thấy một màu trắng xóa nhưng đừng lo, các bạn mở Fillter / BLur / Gaussian blur và kéo thanh trượt lên cho tới khi thấy giống thì được . (Hình 03)
Hình 03
Bước 03: 
Merge Visible ( Ctrl+Shift+Alt+E ) , sau đó vào Filter/Artistic/color pencil. Thông số như hình dưới.
Add layer mask và dùng brush với Opacity khoảng 35%, tô nhẹ lên layer mask. (Hình 04)
Hình 04
Bước 04: 
Merge visible ( Ctrl+Shift+Alt+E ), vào Filter/Noise/Add noise theo thông số của hình. (Hình 05)
Hình 05
+ Vậy là xong, ở đây chỉ tạm dừng ở mức ý tưởng.Sau đây là tác phẩm : (Hình 06)
Hình 06

 

However I suggest you  “FotoSketcher”  program to do it simplest.

 

Wish you success! Any enjoy create nice envelope with awesome cache as you like!

 

FotoSketcher phiên bản mới nhất
Giao diện của phần mềm chỉnh sửa ảnh FotoSketcher

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *