[VN] Happy New Doggy Year 2018 – Great Mom of Poppies cover

Usually occasion of the happy new year, the last 1.December we have published The New Year 2018 stamp set with 2 stamps.
Như thường lệ tem mừng năm mới, Ngày 1 Tháng 12 vừa  qua bưu chính Việt Nam vừa phát hành tem mừng năm mới , năm 2018 với bộ tem gồm 2 mẫu tem.

The dog is one of my favourite pet. You know from Vietnam Phu Quoc dog is very famous for intelligent and best loyal as very good on keep house.
Chó cũng là một trong những thú cưng yêu thích của tôi. Ở Việt Nam, giống chó Phú Quốc đặc trưng, chúng nổi tiếng bới sự thông minh, vô cùng trung thành và giữ nhà xuất sắc.

This cover is a story I am very proud my Mom. She has 3 kids as 2 elder brothers and me. And my Mom Chinese Zodiac is the Dog age. So how to grateful to her for all her doing till now!
Bì là một câu chuyện mà tôi tự hào về Mẹ. Bà có 3 con là 2 anh tôi và tôi. Mẹ tôi tuổi ‘Tuất’ theo tuổi con giáp Trung Hoa. Thay cho lới biết ơn vì tất cà nhưng gì Bà đã và đang làm cho chúng tôi!

 

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *